title
Narva karjääri tranšee number 6 elektrivarustuse renoveerimine
Improvement of electricity supply of trench number 6 of Narva open pit
author
Kukonenko, Maksim
keywords
tranšee
ristlõik
toiteliin
jaotusliin
Narva open pit
trench
electricity supply
air line
wires
towers
center electric power line
branch line
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kozlov, Sergey
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access