title
Eesti Elektrijaamade tuhaväljaku veetasakaalu uurimine
Estonian power plant ash-slag dump water balance study
Исследование водного баланса золошлакоотвала Эстонской электростанции
author
Dylev, Dmitry
keywords
veetasakaal
settetiigid
tuhaväli
water balance
sedimentation ponds
ash-slag dump
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information