pealkiri
Eesti Elektrijaamade tuhaväljaku veetasakaalu uurimine
Estonian power plant ash-slag dump water balance study
Исследование водного баланса золошлакоотвала Эстонской электростанции
autor
Dylev, Dmitry
märksõnad
veetasakaal
settetiigid
tuhaväli
water balance
sedimentation ponds
ash-slag dump
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information