title
Kopsunoodulite automaatne detekteerimine ja klassifitseerimine KT-kujutistelt
Automatic Detection and Classification of Nodules in Lung CT Scans
author
Tinubu, Isaac Oluwadare
keywords
ajajärk
valideerimise komplekt
parameetrivabad
CT-pildid
kopsu sõlmed
LIDC
Epoch
validation set
parameter-free
CT images
lung nodules
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
20.03.2020
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal