title
Isejuhtiva sõiduki mootorikontroller autotööstuse standarditele vastava mikrokontrolleri põhjal
Self driving vehicles motor controller based on an automotive standard microcontroller
author
Prees, Marti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal