title
Gapman käsiprofilomeetri kasutusvõimalused katete ebatasasuste möötmisel Eestis
The Possible Applications of Gapman Walking Profilometer Regarding Measurements of Road Unevenness in Estonia
keywords
käsiprofilomeeter
Gapman
põikiebatasasused
study program
defence date
language
subunit
Teedeehituse ja geodeesia uurimislabor