pealkiri
Gapman käsiprofilomeetri kasutusvõimalused katete ebatasasuste möötmisel Eestis
The Possible Applications of Gapman Walking Profilometer Regarding Measurements of Road Unevenness in Estonia
märksõnad
käsiprofilomeeter
Gapman
põikiebatasasused
juhendaja
Eichfuss, Riho
õppekava
kaitsmiskuupäev
keel
allüksus
Teedeehituse ja geodeesia uurimislabor