title
Materjalivarude haldamine Saku Õlletehases
Materials Management in Saku Brewery Ltd
author
Lahe, Joonas
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit