title
AS Baltika logistikakeskuse kulude määratlemine, analüüs ja kokkuhoiupotentsiaal
Logistics costs of a distribution centre of fashion products - analysis and cost minimization potential on the example of AS Baltika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal