title
Mervir OÜ enesekontrolliplaani koostamine tegevusloa taotlemiseks
The creation of the self-control plan of Mervir OÜ for applying an activity licence
author
Varvarova, Kira
keywords
toitlustusettevõte
self-control plan
catering enterprise
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis, not available at academic unit