title
Eesti stalinistliku koolimaja ruumiprogramm ja selle kasutusvõimalus 21. sajandi õppekeskkonnana
Space plan of an Estonian stalinist schoolhouse and it’s usability as a 21. Century learning environment
author
Nagel, Maria
keywords
supervisor
defence date
language