title
Projekteerimise ühistöö ehk co-location korraldamise kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine ehitusprojektides
Development and implementation of co-locative design concept in construction projects
author
Kaesveld, Mihkel
keywords
integreeritud paralleelne projekteerimine
viimase planeerija süsteem
mudeli andmesisu tase
disaini struktuurmaatriks
sõlmtöö
projekteerimise projektijuhtimine
projekteerimisteaduse uurimistöö
timmitud ehitamine
püstijalakoosolek
A3 raport
Big room
co-creating
Last Planner System (LPS)
level of development (LOD)
Design Structure Matrix (DSM)
knotworking
integrated concurrent engineering
obeya
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information