pealkiri
Projekteerimise ühistöö ehk co-location korraldamise kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine ehitusprojektides
Development and implementation of co-locative design concept in construction projects
autor
Kaesveld, Mihkel
märksõnad
integreeritud paralleelne projekteerimine
viimase planeerija süsteem
mudeli andmesisu tase
disaini struktuurmaatriks
sõlmtöö
projekteerimise projektijuhtimine
projekteerimisteaduse uurimistöö
timmitud ehitamine
püstijalakoosolek
A3 raport
Big room
co-creating
Last Planner System (LPS)
level of development (LOD)
Design Structure Matrix (DSM)
knotworking
integrated concurrent engineering
obeya
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information