title
Laovarude arvestuse põhimõtted ja õiglane kajastamine raamatupidamisaruannetes AS E-Profiili näitel
The Accounting Principles and Fair Recognition of Inventories in Financial Statements Based on the Example of AS E-Profiil
author
Tarum, Gerli
keywords
kulupõhised arvestusmeetodid
likviidsuse suhtarvud
õiglane kajastamine
cost-basis accounting method
stock-taking
fair recognition
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2020
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 31.12.2020. Available at academic unit, please contact staff for more information