pealkiri
Laovarude arvestuse põhimõtted ja õiglane kajastamine raamatupidamisaruannetes AS E-Profiili näitel
The Accounting Principles and Fair Recognition of Inventories in Financial Statements Based on the Example of AS E-Profiil
autor
Tarum, Gerli
märksõnad
kulupõhised arvestusmeetodid
likviidsuse suhtarvud
õiglane kajastamine
cost-basis accounting method
stock-taking
fair recognition
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2020
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 31.12.2020. Available at academic unit, please contact staff for more information