title
Keskkonna tegurite mõju sadamatasudele ja sadamate konkurentsile Läänemerel
The impact of environmental factors on port fees and port competitions in the Baltic Sea
author
Jõeorg, Ian Adrian
supervisor
defence date
language