title
Prügilagaasist põhikomponentide eraldamise võimaluste uurimine
Study of the possibility of landfill gas major components separation
Исследование возможности разделения основных компонентов свалочного газа
author
Iljina, Julia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information