title
Polümeersed bipolaarsed plaadid madaltemperatuursetele kütuseelementidele
Polymeric bipolar plates for low-temperature polymer electrolyte membrane fuel cell applications
author
Suits, Silver
keywords
bipolaarne plaat
polümeer-elektrolüüt membraan
metoodika väljatöötlus
bipolar plate
proton-exchange membrane
method preparation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 21.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal