title
Likviidsuse ja kasumlikkuse näitajate vahelised seosed Eesti jaekaubanduse ja infotehnoloogia ettevõtete näitel
The Relationship Between Liquidity and Profitability Based on Estonian Retail Trade and Infotechnology Companies
author
Kondimäe, Greta
supervisor
defence date
language