title
Tarnijate hindamise ja valiku mudel tehnoloogiaettevõtte näitel
Supplier evaluation and selection model on the example of a tech organization
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 10.05.2024