title
Sisekommunikatsiooni toimimine meteoroloogilise teenuse osutamisel Keskkonnaagentuuri näitel
The internal communication in the meteorological service provision on an example of the Environment Agency
author
Pudova, Svetlana
defence date
language