title
Mittemateriaalsed tegurid ja nendega rahulolu töötajate motiveerimisel jaekaubandusettevõtte näitel
Non-Material Factors and Satisfaction with them in Motivating Employess Based on Retail Company
author
Haugas, Anti
keywords
mittemateriaalne motiveerimine
tunnustamine
supervisor
defence date
language