title
Võlgnikule tarkvara litsentsilepingust tulenevate kohustuste teostamine pankrotimenetluses
Performance of debtors software license contract obligations in bankruptcy proceedings
supervisor
Viimsalu, Signe
Siil, Triin
defence date
language