title
Avatud lähtekoodiga tarkvara üldhariduskoolides Tallinna gümnaasiumide näitel
Open-Source Software in General Education Schools on the Case of Gymnasiums in Tallinn
keywords
open-source software
supervisor
defence date
language