title
WC-Fe kõvasulamite plasmaaktiveeritud paagutuse tehnoloogilised parameetrid
Spark plasma sintering technology of WC-Fe cemented carbides
author
Suurkivi, Taavi
supervisor
Tarraste, Marek
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network