title
Häälestatava tööjõuhaldustarkvara analüüs ja kavandamine tööjõuhaldusettevõtte näitel
Analysis and Design of Configurable Workforce Management Software Based on a Workforce Management Company
author
Hansson, Hardi
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2029
department / college