title
Plastide pürolüüs kasutades tahket soojuskandjat
Pyrolysis of Plastics Using Solid Heat Carrier
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus