title
Logistika protseduurireeglite koostamine väikeses mööblitööstusettevõttes Marson Grupp OÜ näitel
Development of logistic procedure rules in small furniture industry enterprises at the example of Marson Grupp Llc
author
Sonn, Marken
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information