title
Töötaja arvamus tööandja brändingust ja töötaja väärtuspakkumise parendamine Fujitsu Estonia AS-is
Employee attitude towards employer branding and improving employee value proposition of Fujitsu Estonia AS
author
Lillepalu, Kristel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Krönström, Signe
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2027.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 08.06.2027. Not available at academic unit.