title
AS EVR Cargo vagunipargi majandamise otsustusabi süsteem
Ltd EVR Cargo wagon fleet management decision support system
author
Õun, Margus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.