title
Kinnisvara investeerimisprojekti analüüs Sihi 122 arendusprojekti näitel
Real estate investment project analysis on the example of Sihi 122 development project.
author
Karilaid, Kristo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only