title
Koormamise suuna ja kivistumiskeskkonna mõju 3D prinditud betooni tugevusele
The impact of loading direction and curing environment on the strength of 3D printed concrete
author
Tammkõrv, Karl
defence date
08.12.2022
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus