title
Tervishoiutöötajate pädevuse hindamise läbiviimise tarkvarasüsteemi analüüs ja kavandamine
Analysis and Design of The Software System for Conducting the Competence Assessment of Healthcare Professionals
author
Annist, Ardo
defence date
language
department / college