title
Pangakonto väljavõtte failide põhjal mikroettevõtjate kasumiaruande koostamise rakenduse analüüs ja realisatsioon
Analysis and realisation of an application creating micro-entrepreneurs' income statements based on bank statement files
author
Kruus, Birgit
supervisor
defence date
language