title
Alaealisega töösuhte sõlmimiseks esitatavad nõuded ja nendest tulenev õiguslik problemaatika
Requirements for employment contracts concluded with minors and the resulting law issues
keywords
defence date
language