pealkiri
Alaealisega töösuhte sõlmimiseks esitatavad nõuded ja nendest tulenev õiguslik problemaatika
Requirements for employment contracts concluded with minors and the resulting law issues
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.