title
Sotsiaalsete oskuste roll ettevõtluses ja arendamine ettevõtlusõppes
Social Skills Importance in Entrepreneurship and Development in Entrepreneurship Education
author
Maiman, Inge
supervisor
defence date
language