title
Tulemuspalga rakendamise mõju organisatsiooni majandustulemustele Foilpoint OÜ näitel
Impact of the Performance – based Pay Implementation to Organizations Financial Results (on the Example of Foilpoint OÜ)
author
Trei, Külli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.06.2020
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 02.06.2020. Not available at academic unit.