title
Tulemuspalga rakendamise mõju organisatsiooni majandustulemustele Foilpoint OÜ näitel
Impact of the Performance – based Pay Implementation to Organizations Financial Results (on the Example of Foilpoint OÜ)
author
Trei, Külli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language