title
Tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ümbertöötlemine erineva struktuuriga lausmaterjalideks
Recycling of post-consumer textile waste to non-woven materials with different structure
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 21.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal