pealkiri
Tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ümbertöötlemine erineva struktuuriga lausmaterjalideks
Recycling of post-consumer textile waste to non-woven materials with different structure
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 21.05.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal