title
Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise ning ohutuskultuuri parandamise võimalused lennuhooldusettevõttes
Opportunities for improving occupational health and safety management and safety culture in aircraft maintenance organizations
author
Ainsoo, Helena
supervisor
defence date
language