title
Masinõppe rakendamine tuuleenergia varitsioonidele ja raskusjaotusele
Machine learning application on wind power variation and weight allocation
author
Taharaguchi, Kota
defence date
language