title
Peroxygen Compounds and New Integrated Processes for Chlorinated Hydrocarbons Degradation in Contaminated Soil
Peroksü-ühendite ja uute integreeritud protsesside kasutamine kloorsüsivesinike lagundamiseks saastatud pinnases
author
Viisimaa, Marika
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949236176 (publication)
ISBN 9789949236183 (pdf)
ISSN 14064774
language