pealkiri
Peroxygen Compounds and New Integrated Processes for Chlorinated Hydrocarbons Degradation in Contaminated Soil
Peroksü-ühendite ja uute integreeritud protsesside kasutamine kloorsüsivesinike lagundamiseks saastatud pinnases
autor
Viisimaa, Marika
väljaandja
TUT Press
TTÜ Kirjastus
juhendaja
kaitsmiskuupäev
identifikaator
ISBN 9789949236176 (publication)
ISBN 9789949236183 (pdf)
ISSN 14064774
keel