title
Uttegaasi kasutamine praegu ja tulevikus
Utilizing oil shale retort gas now and in the future
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only