title
Portatiivse täisautomaatse narkotestri prototüübi arendus
Development of portative fully automatic drug testing system prototype
author
Liepkais, Silver
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.