title
Psühhosotsiaalsed faktorid töökohal Riigi Tugiteenuste Keskuse näitel
Psychosocial factors at the workplace by the example of State Shared Service Centre
author
Albert, Rignes
keywords
psühhosotsiaalne töökeskkond
töötajaga seotud faktorid
organisatsiooniga seotud faktorid
demands at work
employee-related factors
organization-related factors
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network