title
Selektiivsel lasersulatusmeetodil 3D prinditud survevaluvormi moodustaja.
Injection Mould Insert 3D Printed by Selective Laser Melting Method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal