title
Seadme positsioneerimine traadita võrkude signaalitugevuse alusel
Device positioning on the basis of wireless networks signal strength
author
Vidaja, Karl-Erik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 18.01.2028