title
ELi energiasüsteemi digitaliseerimise õiguslikud väljakutsed ELi konkurentsiõiguse vaatenurgast: energiaplatvormide monopolid
Legal Challenges of EU Energy System Digitalization from EU Competition Law Perspective: Monopolies in the Energy Platform
author
Moghaddam, Hossein Fouladi
supervisor
defence date
language